Skip to content
MS4S-bleu-FR-VET-détouré

MS4s Vet

Den fuldautomatiske blodcelletæller MS4s® VET giver 22 parametre med 3-delt og 5-delt differentielle leukocytter. Kun 10 µl – 30 µl fuldblod er nødvendigt for hurtige, lette og nøjagtige hæmatologiske resultater.

Tilgængelige parametre:

LEU, Lym%, Lym #, Mon%, Mon #, Neu%, Neu #, Eos%, Eos #, Ba%, ERY, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW, RRg, Hb, PLT, MPV, PCT, PDW

Histogrammer:

LEU, ERY, PLT + EOS (in 5-diff mode)

Prøvevolumen:
10 μl til 30 μl fuldblod

Analysetid:
Resultater for 3-delt eller 5-delt differentiering celleantal afhængigt af patienten.
3-delt diff: på 50 sekunder
5-delt diff: på 85 sekunder
Forudindstillede diskriminatorer for hunde, katte, heste, kvæg, svin, får, geder og en kontrolblodprøve.
Derudover er der to frit justerbare diskriminatorer til rådighed.